2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

herb bp J MazuraPozdrawiam wszystkie rodziny naszej diecezji ełckiej. Pozdrawiając rodziny myślę o małżonkach, dzieciach i młodzieży, babciach i dziadkach, starszych i schorowanych. Widząc wszystkie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które uderzają w małżeństwo i rodzinę oraz jak jesteście zagonieni, zapracowani, przemęczeni, przeżywający różne trudności to pragnę przypomnieć wam słowa Chrystusa, które kieruje do Was:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28).

Zachęcam Was do spotykania się z Chrystusem w gronie rodzinnym. On zna trudy i ciężary waszego życia. On jest z Wami, kiedy gromadzicie się razem, jako rodzina w waszym domu, mieszkaniu. On jest niewyczerpanym źródłem miłości, której potrzebujecie. On jest źródłem nadziei, bez której trudno jest żyć. Wsłuchujcie się w Jego głos, Jego słowa i obyście wypowiadali słowa pełne wiary: „Jezu ufam Tobie”.

Pamiętajmy, rodzina jest najważniejszym miejscem odkrywania i umacniania wiary. Małżonkowie chrześcijańscy jak uczył nas św. Jan Paweł II są wezwani, aby najpierw sami przyjęli w wierze Słowo Boże, a następnie
głosili je swoim dzieciom i „wszelkiemu stworzeniu” (por. Mk 16,15). Ojciec Święty wzywał, aby rodzice pełnili posługę ewangelizacyjną wobec dzieci od lat najmłodszych, aż do wieku dojrzewania i młodości. Mówił:

przyszłość ewangelizacji w dużej mierze zależy od Kościoła domowego. (Familiaris consortio 52).

Proszę wszystkie rodziny stawajcie się rzeczywistym podmiotem ewangelizacji i apostolstwa, bo wszyscy jesteśmy z chrztu świętego uczniami misjonarzami. Uczniami, bo przyjęliśmy wiarę. Misjonarzami, bo przekazujemy wiarę. Ewangelizujcie siebie samych i tych, do których Bóg was posyła. Pragnę Was zachęcić, abyście żyli radością wiary, umacniali się wzajemnie na drodze wiary i dzielić się wiarą, stawali się świadkami wiary.

Dzieci, obserwując zachowania rodziców próbują ich naśladować. Dzięki właściwym postawom rodziców uczą się również odróżniać dobro od zła i wybierać dobro oraz uczą się okazywania miłosierdzia. Dlatego też w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, warto jeszcze bardziej zatroszczyć się o wspólnotowe przeżywanie wiary w rodzinie. W tym szczególnym czasie łaski zachęcam do gromadzenia się na wspólnej modlitwie.

Niech te spotkania odbywają się przynajmniej w wybranym dniu każdego miesiąca, rozpoczynając od stycznia 2016 roku. Na takie spotkanie, które możemy nazwać spotkaniem modlitewno-ewangelizacyjnym został przygotowany program z tekstami do modlitwy i rozmowy w oparciu o przykazania Boże.

W czasie każdego spotkania będziecie uczestniczyć w katechezie na temat poszczególnych przykazań Dekalogu. Jak naucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego: Jezus swoim życiem i przepowiadaniem zaświadczył o wiecznej ważności Dekalogu (KKK 2076). Zachowywanie przykazań Dekalogu jest niezbędne człowiekowi wierzącemu do zbawienia. Zapewnia wzrost wiary, umacnia ją i wyraża. Jak powiedział papież Franciszek:

Bycie chrześcijaninem nie sprowadza się jedynie do wypełniania przykazań, ale oznacza bycie w Chrystusie, myślenie jak On, działanie jak On, miłowanie jak On. Jest przyzwoleniem, aby wziął On w posiadanie nasze życie i je przemienił, przekształcił, wyzwolił z ciemności zła i grzechu (Katecheza10.04.2013).

Z całego serca zachęcam Was, aby Wasze domy rodzinne stawały się miejscami modlitwy, oazami miłosierdzia. Poprzez modlitwę w gronie rodzinnym zapraszacie Chrystusa, aby był pośrodku was: małżonków, rodziców i dzieci. To spotkanie niech dodaje wam nadziei, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczoną pozostanie.

Z serca dziękuję pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz Wydziału Katechetycznego za przygotowanie tychże spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych ufając zarazem, że w czasie ich trwania będziecie
się modlić i przyjmować w sercu Słowo Boże, które pomoże Wam odnaleźć łaskę płynącą z przyjęcia i wypełniania Dekalogu, otworzyć się na działanie Boże i na nowo przyjąć zadania, jakie spoczywają na uczniu Chrystusa, wynikające z powołania chrześcijańskiego. Na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki