2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

VII. WIERZĘ W KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST APOSTOLSKI

1. Ujęcie biblijne


Co oznacza, że Kościół jest apostolski?
Prawda wiary, że Kościół jest apostolski oznacza podkreślenie jego głębokiego związku z apostołami, powołanymi przez Jezusa, aby kontynuować Jego dzieło. Określenie to oznacza również, że opiera się on na nauczaniu apostołów, na władzy jakiej udzielił im sam Chrystus. W Liście do Efezjan czytamy: „A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,19-20).

Na czym polega rola apostołów w Kościele?
Kościół ma swoje korzenie w nauce apostołów – autentycznych świadków Chrystusa, jednocześnie, ma świadomość, że jest posłany przez Jezusa. Apostołowie żyli z Jezusem, słyszeli Jego słowa, dzielili Jego życie, a przede wszystkim byli świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania. Innymi słowy to właśnie Kościół w swojej drodze na przestrzeni wieków – pomimo trudności, problemów i słabości – przekazuje nam autentyczne orędzie Chrystusa. Daje nam pewność, że to, w co wierzymy jest naprawdę tym, co przekazał nam Chrystus. Prawie wszyscy apostołowie przypieczętowali swoją wiarę w Jezusa śmiercią męczeńską.

Co przekazali Kościołowi apostołowie?
Apostołowie przekazali podstawowe prawdy wiary, które nazywamy Składem Apostolskim, niczego nie zmieniając. Kościół jest stróżem depozytu apostolskiej wiary. To zadanie jest realizowane przez biskupów, którzy są następcami apostołów w swoich diecezjach.

2. Z nauczania Kościoła

Dlaczego wiara Kościoła opiera się na fundamencie apostołów?
Wiara Kościoła, nasza wiara, nie opiera się na jakiejś idei, jakiejś filozofii, ale na wierze, którą przekazali nam Apostołowie.
Ten cenny dar to Słowo Boże, nauczanie, sakramenty, zasady życia i moralności oraz posługa pasterzy. To dzięki Apostołom jesteśmy wierni Chrystusowi. Wszelka odnowa w Kościele polega na sięganiu do apostolskiego nauczania, natomiast obecność Ducha Świętego w całym Kościele przemienia serca wiernych, czyniąc je podobnymi do serca Zbawiciela.

Co oznacza określenie „apostoł”?
„Apostoł” – określenie to oznacza specjalnego reprezentanta lub specjalnego posłańca, wysłannika, kogoś, kto działa w oparciu o autorytet posyłającego. Apostoł to człowiek posłany, aby czegoś dokonał. Jezus we wspólnocie Kościoła każdego z nas powołuje do bycia apostołem. Papież Franciszek uczy nas, że dziś Chrystus pragnie byśmy kontynuowali Jego dzieło, tzn. byśmy się modlili, gdyż „pierwszym dziełem apostoła jest modlitwa” i głosili Ewangelię: „Chrystus wzywa wszystkich by szli na spotkanie innych, posyła nas, żąda od nas, byśmy się ruszyli i nieśli radość Ewangelii”.

Po co został ustanowiony tzw. „urząd apostolski” i co on oznacza?
Aby powierzone przez Chrystusa posłannictwo było kontynuowane przez wieki, Apostołowie ustanowili swoich następców, przekazując im zadanie prowadzenia rozpoczętego dzieła. Dzięki temu „urzędowi apostolskiemu” w Kościele nieprzerwanie trwa głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. Dzięki sakramentowi kapłaństwa biskupi i prezbiterzy w swojej posłudze działają w imieniu i w osobie Jezusa Chrystusa.

Dialog rodzinny wokół tematu

Zaproponowane pytania mogą posłużyć lepszemu zrozumieniu, że Kościół jest apostolski:

  • W jaki sposób w codziennym życiu możemy być apostołami?
  • Czy rozmawiamy o Panu Bogu i religii w domu i w naszym środowisku (pracy, szkole...)?
  • W jaki sposób przyznaję się do Jezusa?
  • Co sprawia nam największą trudność, aby dawać świadectwo swojej wiary?

4. Świadek wiary bł. Hiacynta i bł. Franciszek

Wychowując się w ubogiej rodzinie poznali Boga i Matkę Bożą, wzrastali w wierze. W 1917 r. za ich pośrednictwem Matka Boża, przekazała światu orędzie z Fatimy. W swoim objawieniu wzywała ich do modlitwy i pokuty za odkupienie grzechów, aby uzyskać nawrócenie grzeszników i pokój na świecie. Oboje chcieli natychmiast i ze wszystkich sił sprostać temu wyzwaniu.

Rozpaleni coraz żarliwszą miłością do Boga i dusz, pragnęli tylko modlić się i cierpieć, tak jak o to prosiła Matka Boża z Fatimy. Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., a Hiacynta 20 lutego 1920 r. Papież Jan Paweł II, 13 maja 2000 r. w Fatimie po raz pierwszy w dziejach Kościoła, beatyfikował tak małe dzieci, które nie były męczennikami.

Modlitwa podyktowana przez anioła dzieciom w Fatimie

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu
Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję
Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa
Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach
całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie
obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi
Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo
Niepokalanego Serca Marii modlę się
o nawrócenie grzeszników.

5. Warto...

Ofiarować jedną tajemnicę Różańca Świętego w intencji nawrócenia grzeszników.