1 lipca

 • Rozpoczęcie VIII Miesiąca Nowenny przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia w Diecezji Ełckiej. W tym miesiącu modlimy się w intencji o wierność Jezusowi i Jego Matce

3 lipca

 • Święto św. Tomasza Apostoła

6 lipca

 • 10.00 – Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej połączona z obrzędem ustanowienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
 • 19.00 – Rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach" na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku

7 lipca

 • 13.00 – Msza św. odpustowa w Sanktuarium św. Brunona w Giżycku, procesja na Wzgórze św. Brunona i Nieszpory ku czci św. Brunona

11 lipca

 • Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

13 lipca

 • 70 rocznica śmierci bł. Marianny Biernackiej, patronki teściowych i synowych

15 lipca

 • Pielgrzymka Piesza Suwałki – Wilno

16 lipca

 • Główne uroczystości odpustowe ku czci NMP z Góry Karmel (Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Witynach)

20 lipca

 • Pielgrzymka kobiet do Sanktuarium Matki Bożej w Rajgrodzie

21 lipca

 • 12.00 – 68 rocznica Obławy Augustowskiej (Uroczystości w Gibach)

23 lipca

 • Święto św. Brygidy, patronki Europy

25 lipca

 • Święto św. Jakuba Apostoła

28 lipca

 • 7.00 – rozpoczęcie Ełckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę