Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębienia codziennej modlitwy osobistej i wspólnej w rodzinie katolickiej oddajemy jako pomoc publikację: Rodzina zjednoczona na modlitwie. Przygotowane są w niej modlitewno-ewangelizacyjne spotkania w gronie rodziny na wskazane pierwsze soboty miesiąca.

Forma Nowenny Dziewięciu I Sobót Miesiąca - rozpoczynając od 4 października 2014 r. - będzie naszym dziękczynieniem za łaskę Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku. W każdą pierwszą sobotę miesiąca zachęcamy, aby wszyscy członkowie rodziny, o ile to możliwe, w dogodnym dla siebie czasie, gromadzili się przed obrazem rodzinnym Matki Bożej Częstochowskiej. 

Stół można nakryć odświętnie białym obrusem. Na stole mogą znajdować się symbole naszej wiary: Krzyż, Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, świece, które zapalamy podczas spotkania modlitewno-ewangelizacyjnego, różaniec, książeczka do modlitwy.
Głównym celem tej Nowenny - poprzez wspólną modlitwę - jest uświadomienie i pogłębienie życia sakramentalnego, ponowne odkrycie wartości rodziny oraz relacji w niej istniejących.

Wspólne gromadzenie się matki, ojca i dzieci przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w domach, staje się symbolem jedności rodziny oraz jej więzi z Kościołem. Istotną pomocą będą również prowadzone w tym czasie we wszystkich grupach wiekowych katechezy szkolne, niedzielne homilie, podejmujące kolejno zagadnienia siedmiu sakramentów świętych oraz temat rodziny i parafii jako „wspólnoty wspólnot".

Modlitewnik został podzielony na dziewięć rozdziałów, w których proponujemy program spotkania modlitewno-ewangelizacyjnego w rodzinie. Siedem spotkań dotyczy poszczególnych sakramentów świętych. Kolejne są związane z rodziną i parafią jako wspólnotą, w której każdy ma swoje miejsce. Zachęcamy, aby każde spotkanie przeprowadzone zgodnie z propozycją, kończyło się Litanią Loretańską, Aktem Zawierzenia Rodziny Matce Bożej oraz Apelem Jasnogórskim w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam).