herb bp j mazuraCzas peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku w naszej diecezji to czas łaski dany nam od Boga. 

Maryja nawiedza nasze parafie. Niektórzy z nas już mieli możliwość spotykania się z Matką Jezusa, naszą Matką i Królową w Jej Świętym Wizerunku, a pozostali wciąż na nie czekają.

Za św. Elżbietą powtarzaliśmy: „A skądże nam to, że Matka Pana naszego przychodzi do nas" (Łk 1,43)! Ale już możemy powiedzieć, że każdy z nas na swój sposób przywitał Ją obecną w tej Świętej Ikonie.

Doświadczamy Jej obecności i pomocy, wpatrujemy się w Jej spojrzenie, które wiele mówi każdemu z nas i wsłuchujemy się w Jej słowa. Ona ciągle nam powtarza słowa z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie"(J 2,5). Razem z Nią wielbimy Boga, śpiewając Magnificat, a także zawierzamy siebie, rodziny i parafie Jej opiece oraz prosimy Ją, aby była nam Przewodniczką w wierze, by uczyła nas modlitwy, współpracy z Duchem Świętym i prowadziła do swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Jednakże już dziś, wybiegając w niedaleką przyszłość, zadajemy sobie teraz pytanie: i co dalej? Co czynić po zakończonej peregrynacji w parafii i w diecezji? Zachęcam do inicjatyw osobistych, w gronie rodzinnym, w parafii oraz w szkole, które umocnią Waszą wiarę, miłość i nadzieję. Pragniemy, aby parafie stawały się „wspólnotami wspólnot", które będą wspomagać nas na tej drodze.

O tym także mówi papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, że parafia „jest wspólnotą wspólnot" a „małe wspólnoty, ruchy oraz inne formy stowarzyszeń stanowią bogactwo Kościoła, które Duch Święty wzbudza dla ewangelizowania wszystkich środowisk i obszarów" (EG 28). Zachęcam wszystkich wiernych do przynależności do jednej ze wspólnot, ruchów kościelnych czy stowarzyszeń istniejących w parafii. Potrzebujecie takiego wsparcia do umacniania na drodze wiary i stawania się uczniami Jezusa.

Pragnę Was zachęcić do spotykania się z Maryją – Matką Bożą i naszą Matką – w gronie rodzinnym. Niech te spotkania odbywają się przy obrazie rodzinnym Matki Jasnogórskiej w pierwsze soboty miesiąca, rozpoczynając od października 2014 roku. Będzie to tzw. Nowenna I Sobót Miesiąca. Na każde takie spotkanie, które możemy nazwać spotkaniem modlitewno-ewangelizacyjnym, został przygotowany program z tekstami do modlitwy, dobrano słowa z Pisma Świętego, uwzględniono katechezę na temat sakramentów świętych, rodziny i parafii.

W czasie każdego spotkania będziecie uczestniczyć w katechezie na temat sakramentów świętych i uświadomicie sobie, że Jezus Chrystus pragnie udzielać nam potrzebnych łask poprzez sakramenty, które ustanowił i jest w nich obecny. Sakramenty, jak naucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego, są „skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi", przez które „jest nam udzielane życie Boże" (KKK 1131).

Zbawiciel nie tylko ustanowił sakramentalne znaki, ale jest w nich obecny za każdym razem, kiedy są udzielane. „To On chrzci i to On działa w swoich sakramentach, aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament" (KKK 1127). Sakramenty są niezbędne człowiekowi wierzącemu do zbawienia i zapewniają wzrost wiary, umacniają ją i wyrażają. Jak powiedział w czasie audiencji środowej papież Franciszek: „Łaska sakramentów umacnia w nas wiarę silną i radosną, wiarę umiejącą być zadziwioną Bożymi «cudami» i potrafiącą oprzeć się bożkom świata".

Z całego serca zachęcam Was, aby Wasze domy rodzinne stawały się miejscami modlitwy. Poprzez modlitwę w gronie rodzinnym zapraszacie Chrystusa, aby był pośrodku was: małżonków, rodziców i dzieci. Zapraszacie Maryję, naszą Matkę, która „jako prawdziwa mama, idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliskość Bożej miłości". Ona, podobnie jak kiedyś św. Juanowi Diego, mówi nam: „Niech się nie trwoży twoje serce (...) Czyż nie jestem tutaj ja, która jest twoją Matką". (EG 286).

Ona uczy nas zawierzenia Bogu oraz odważnego życia wiarą, która nie cofa się przed trudnościami. Ona mówi, że najwspanialszą formą modlitwy rodzinnej jest różaniec i o tę modlitwę też prosi. Trwając na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, będziecie nie tylko spełniać prośbę Maryi, ale także umocnicie się w wierze, bo tak „wierzymy, jak się modlimy". A więc „odłóżcie na bok wszelki fałszywy wstyd religijny" i módlcie się wspólnie w rodzinie. Powiedzcie sobie – czemu nie spróbować? 

A słowa Jana Pawła II z listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae niech wam dodają odwagi: „Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje (...). Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę" (VM 41).

Z serca dziękuję pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz Wydziału Katechetycznego za przygotowanie tychże spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych ufając zarazem, że w czasie ich trwania będziecie się modlić i przyjmować w sercu Słowo Boże, które pomoże Wam odnaleźć łaskę płynącą z sakramentów, otworzyć się na działanie Boże i na nowo przyjąć zadania, jakie spoczywają na uczniu Chrystusa, wynikające z powołania chrześcijańskiego. Na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Wizyt:

DziśDziś155
TydzieńTydzień1405
OgółemOgółem712925