Obraz-bez-sukienek 500px
Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne (Zgromadzeni na wspólnej modlitwie rozpoczynają wypowiedzeniem Aktów Strzelistych)

Wiara, nadzieja i miłość:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

2. Ewangelia według św. Jana (J 2, 1- 12) (Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny)

Z Ewangelii według św. Jana

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

3. Wyznanie wiary:

Cała rodzina odmawia: Wierzę w jednego Boga... (s. ....)

4. Rozważanie tajemnicy światła

II tajemnica światła: Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Jezus uczynił pierwszy cud. Przemienił wodę w wino. Wino jest symbolem radości i wzajemnej miłości. Miłość, jak wino, może się wyczerpać. Potrzebny jest Jezus w życiu małżonków, w życiu każdego człowieka, aby zapobiegał zanikaniu miłości. Maryjo, wspieraj miłość małżonków, aby była źródłem jedności i mocy rodziny.
(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

5. Pieśń: „Jest zakątek na tej ziemi..."

Jest zakątek na tej ziemi
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć! 2x

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce
Oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te.

6. Wprowadzenie w katechezę o sakramencie małżeństwa (Prowadzi Ojciec lub Matka)

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę oraz powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak że „już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz 1, 28). Małżeństwo zawarte między kobietą i mężczyzną jest nierozerwalne, o czym świadczą słowa Chrystusa: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela" (Mk 10, 9).

Chrystus ustanowił małżeństwo chrześcijańskie jako sakrament, aby małżonkowie znaleźli w nim wzajemną pomoc w dążeniu do Boga i aby rozmnażała się rodzina dzieci Bożych. Sakramentu tego udzielają sobie sami małżonkowie, a z ich związku powstaje nowa komórka społeczna, nowe ognisko życia, które ma wspólną odpowiedzialność wobec Boga i wobec społeczeństwa ludzkiego. Jest to jedyny sakrament, w którym szafarzami są sami małżonkowie, a kapłan jedynie błogosławi związek małżeński.

Małżeństwo nie jest prywatną sprawą małżonków. Ten sakrament (obok sakramentu święceń) służy całej wspólnocie Kościoła. Na skutek zawarcia małżeństwa, między małżonkami rodzi się wieczysty i wyłączny węzeł. Sakrament ten udziela także małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.

Podczas Sakramentu Małżeństwa wobec Boga i w obecności świadków, narzeczeni zawierają ze sobą przymierze: „Ja N.... Biorę sobie ciebie N.N... za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci". Na znak przymierza, jako symbol miłości, wkładają sobie nawzajem obrączki.

7. Pismo Święte o sakramencie małżeństwa

W Ewangelii według św. Mateusza (Mt 19, 1-15) czytamy: Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?"

I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela". Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?" Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było.

A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo". Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić". Lecz On im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.

Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!" Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego.

Lecz Jezus rzekł: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie". Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

8. Rozważanie tajemnicy radosnej

V tajemnica radosna: Odnalezienie Jezusa w świątyni

Na początku swojego życia Jezus stawia sobie program: mam być w tym, co należy do mojego Ojca. Maryja i Józef tego nie rozumieli, choć Jej osobista gotowość poddania się woli Bożej była bezwarunkowa. Jej zaskoczenie świadczy o nieprzewidywalności Bożej woli, na której przyjęcie trzeba być zawsze gotowym i otwartym. Maryjo, spraw, abyśmy we wszystkich wydarzeniach naszego życia rozpoznawali wolę Bożą.
(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

9. Katecheza (Ojciec lub Matka prowadzi rozmowę o sakramencie małżeństwa)

Bóg stworzył człowieka z miłości, uczynił ją głównym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Miłość małżeńską uczynił natomiast obrazem swojej absolutnej i niezniszczalnej miłości do ludzi. To nie Kościół stworzył instytucję małżeństwa, lecz pochodzi ona z ustanowienia Bożego, zaś nauka o sakramentalnej godności, jedności i nierozerwalności małżeństwa została przekazana przez Jezusa Chrystusa.

Małżeństwo jest obrazem zjednoczenia Chrystusa ze swoim ludem. Jest ziemską realizacją, znakiem uświęcającej i zbawczej siły Chrystusa w Kościele. Jest źródłem łaski i Bożej miłości, jaka udziela się ludziom i realizuje się we wspólnocie mężczyzny i kobiety poprzez miłość, jedność i nierozerwalność, aż do śmierci. Jeśli stracimy z oczu Boga, stracimy też siebie.

„Małżeństwo jest po to, aby zakochać się nie tylko w żonie, czy w mężu, ale w Bogu. Na drodze małżeńskiej, jak ktoś zakocha się w Bogu to i zakocha się w żonie, w mężu. Miłość małżonków ma być obrazem Bożej miłości. Małżeństwo to patrzenie w tym samym kierunku, a nie tylko wpatrywanie się w siebie nawzajem. W imię Boga sobie ślubujemy i prosimy by był naszą pomocą, skałą, fundamentem, na którym zbudujemy nasz „dom".

Jakże często w natłoku codziennych spraw, po radosnej uroczystości, o tym wszystkim wielu z nas zapomina". Papież Franciszek podczas swojego Pobytu w Asyżu (2013 r.) powiedział: „Ja zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody". Zawarcie małżeństwa jest podążaniem drogą, na której często dochodzi do konfliktów. Dlatego też wielkie znaczenia ma dialog małżeński oraz nawyk korzystania ze słów: proszę, dziękuję, przebacz.

Małżonkowie, rodzice wspominają swój czas narzeczeński, swoją uroczystość zawarcia sakramentu małżeństwa, przygotowują zdjęcia, film...

  • Jak poznaliśmy się (mama, tata)?
  • Jak odkrywaliśmy swoje powołanie do małżeństwa?
  • Jak wyglądała nasza uroczystość zaślubin?
  • Kto błogosławił nam sakramentu małżeństwa, czy pamiętam o nim w modlitwie?
  • Co w małżeństwie zmieniło się, gdy przyszły na świat dzieci?
  • Czy w naszej rodzinie znajdujemy czas na wspólną modlitwę?
  • Jak spędzamy wspólnie czas, czy świętujemy rocznicę zawarcia sakramentu?
  • Jakim świadectwem jest nasza rodzina dla innych?
  • Czy mamy świadomość odpowiedzialności za nasze małżeństwo i rodzinę jako miejsca naszego uświęcania?
  • W jaki sposób przeżywamy trudności, czy jest miejsce na przebaczenie i zgodę?

Dziecko odczytuje słowa św. Jana Pawła II.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości,
Wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych,
By ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi
I pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoi szczęściem w niebie.
Amen.

Zapamiętajmy: Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich bowiem sam Bóg. Zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane żadną ludzką władzą, rozrywa je jedynie śmierć. Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie życia.

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1660).

Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności, koniecznej dla dobra małżonków oraz ich potomstwa (por. KKK 1646). Dla chrześcijan jest ona także znakiem wierności Boga wobec swego przymierza i wierności Chrystusa wobec Kościoła. Dlatego chrześcijańscy małżonkowie, wspomagani Bożą łaską powinni starać się ze wszystkich sił dochować wzajemnej wierności.

10. Pieśń: „Uczyńcie co wam mówi Syn..."

Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas:
Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc.
Uczyńcie, co wam mówi Syn, Przyobleczcie wiarę w czyn,
Niech się słowo Boże stanie Ciałem w każdym z was.

Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, Gdzie jest Bóg?
Naucz, Matko, jak powtórzyć betlejemską noc?

Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom?

11. Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami, módl się za nami!

Matko Chrystusowa, módl się za nami!
Matko Kościoła, módl się za nami!
Matko łaski Bożej, módl się za nami!
Matko nieskalana, módl się za nami!
Matko najczystsza, módl się za nami!
Matko dziewicza, módl się za nami!
Matko nienaruszona, módl się za nami!
Matko najmilsza, módl się za nami!
Matko przedziwna, módl się za nami!
Matko dobrej rady, módl się za nami!
Matko Stworzyciela, módl się za nami!
Matko Zbawiciela, módl się za nami!

Panno roztropna, módl się za nami!
Panno czcigodna, módl się za nami!
Panno wsławiona, módl się za nami!
Panno można, módl się za nami!
Panno łaskawa, módl się za nami!
Panno wierna, módl się za nami!

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami!
Stolico mądrości, módl się za nami!
Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami!
Przybytku chwalebny, módl się za nami!
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami!
Różo duchowna, módl się za nami!
Wieżo Dawidowa, módl się za nami!
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami!
Domie złoty, módl się za nami!
Arko przymierza, módl się za nami!
Bramo niebieska, módl się za nami!
Gwiazdo zaranna, módl się za nami!
Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Królowo Patriarchów, módl się za nami!
Królowo Proroków, módl się za nami!
Królowo Apostołów, módl się za nami!
Królowo Męczenników, módl się za nami!
Królowo Wyznawców, módl się za nami!
Królowo Dziewic, módl się za nami!
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami!
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!
Królowo wniebowzięta, módl się za nami!
Królowo różańca świętego, módl się za nami!
Królowo rodziny, módl się za nami!
Królowo pokoju, módl się za nami!
Królowo Polski, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Antyfona: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

12. Zawierzenie Rodziny Matce Bożej

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i Zycie. Amen

13. Apel Jasnogórski – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam)

Wizyt:

DziśDziś163
TydzieńTydzień1413
OgółemOgółem712933