091. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne

Zgromadzeni na wspólnej modlitwie odmawiają „Modlitwę św. Bernarda”:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

2. Biblijne ujęcie VI przykazania

Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny:

Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że w tym przykazaniu chodzi o to samo co kryje się w treści szóstego przykazania. Jednak nie jest dziełem przypadku, że tak bardzo delikatna sfera, jaką jest seksualność i małżeństwo, wymagają wyjątkowej ochrony. Dlatego zwraca się uwagę nie tylko na sam czyn, ale również na etap poprzedzający, czyli gwałtowne pragnienie posiadania osoby. Hebrajskie słowo hamad, które tłumaczymy jako pożądać, nie oznacza jakiegoś zmysłowego poruszenia, czy odczucia popędu lub pobudzenia seksualnego.

W tym słowie kryje się wymyślona intryga, jakieś knowanie i konkretny plan, który ma doprowadzić do czynu. W tym już jest działanie, które zostaje podjęte świadomie i dobrowolnie. To przykazanie wskazuje na ogromną wrażliwość biblijnego Izraela, który zwraca uwagę na szacunek, jaki się powinno mieć wobec kobiety. Nie wolno jej nawet w myślach poniżać, sprowadzając do roli przedmiotu, który się chce mieć.

Przykazanie zwraca uwagę, że problem nie pojawia się w momencie czynu, ale jest on już obecny w myślach. Nie chodzi tu o potępienie fizjologii oraz pociągu do płci przeciwnej, ale o przestrzeżenie, że zło rodzi się najpierw w duszy, zanim stanie się czynem. Przykazanie dziewiąte chce zatrzymać człowieka na etapie pragnień, by ustrzec przed konsekwencjami czynu. Nie przypadkowo słowo hamad – pożądać pojawia się w opisie pokusy pierwszych rodziców.

Zakazany owoc w raju był pożądliwością dla oczu, a nieposkromiona pożądliwość zamieniła się w czyn. W Biblii znajdujemy wiele opisów zmagania się z pożądliwością. Przykładem może być Józef Egipski, który obronił się przed pożądliwością żony Potifara, urzędnika egipskiego. Przed jej natarczywością uciekł oknem, a ona w zemście kazała wtrącić go do lochu. Dzisiaj żyjemy w cywilizacji pożądania i używania. Ogromna liczba reklam bazuje na podtekście seksualnym.

Wystawy mody, targi motoryzacyjne, czy też bilbordy reklamowe przyciągają uwagę odbiorcy, wręcz wulgarnym eksponowaniem ciała. Tym bardziej dzisiaj chrześcijanin powinien zatroszczyć się o swoją godność. Św. Paweł przypomina, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Jednocześnie pokazuje, że seksualność odłączona od miłości pomniejsza człowieka. 

3. Z nauczania św. Jana Pawła II

Odczytuje ojciec rodziny:

Idąc za przykazaniami Dekalogu, które wytyczają program mojego pielgrzymowania tym razem, należy tutaj przywołać na pamięć przykazanie dziewiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego twego”. Nie tylko „nie cudzołóż”,
ale też „nie pożądaj”. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie jako „zarzewie grzechu”. Nie daj się opanować „człowiekowi cielesnemu” (por. 1 Kor 3, 3). „Jeżeli będziecie żyli wedle
ciała – pisze Apostoł – czeka was śmierć” (Rz 8, 13). Ciało samo nie ma innej perspektywy – tylko duch ją ma.

„Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli” (Rz 8, 13). A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego. A zatem – podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia (Włocławek, 7 czerwca 1991 r.). 

4. Spotkanie z Dekalogiem jest zaproszeniem do spotkania się z miłosierdziem Bożym. Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny:

Córko Moja, napisz, że uchybienia dusz mimowolne nie powstrzymują miłości Mojej względem nich, ani nie przeszkadzają Mi jednoczyć się z nimi, ale uchybienia chociażby najdrobniejsze, dobrowolne, te tamują łaski Moje i takich dusz nie mogę obsypywać Swymi darami (Dz 1641). 

5. Pieśń: „Takie jest prawo miłości” (s. 60)

6. Pismo Święte o IX przykazaniu

W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego (Pwt 5, 21).

7. Katecheza

Ojciec lub Matka wprowadza w dyskusję

Zauważyć trzeba nam dzisiaj, że została zaakceptowana społecznie pornografia, deprawacja w przestrzeni publicznej. Coraz częściej mamy do czynienia ze skutkami uzależnień od pornografii i różnego rodzaju seksualnych nadużyć w świecie realnym i wirtualnym. To są dzisiejsze plagi. Jeśli 20 lat temu ktoś zobaczyłby bilbord reklamujący bieliznę, powiedziałby, że świat upada. A dzisiaj przechodzimy obok reklam z roznegliżowanymi kobietami, mężczyznami i nie reagujemy.

To jest tak powszechne, że uznajemy za coś normalnego. Kiedyś małym dzieciom rodzice zasłaniali oczy na taką reklamę, a dzisiaj taki przekaz uznany jest za normalny, już się przyzwyczailiśmy. Pewien rekolekcjonista zauważył, że ogromnym problemem wśród młodzieży są nadużycia, a nawet uzależnienia od pornografii, od cyberseksu, od prostytucji. Już gimnazjaliści wchodzą w świat prostytucji, nie tylko dziewczęta, ale i chłopcy, za doładowanie telefonu, pieniądze, narkotyki....

Dorośli także często wpadają w pułapkę uzależnień w sferze seksualnej. Ta sfera w człowieku jest najwrażliwsza, dlatego też o wiele trudniej jest człowieka uzdrowić w zranionej seksualności niż od narkotyków czy alkoholu. Potrzeba więc, byśmy zobaczyli nasze serca, wsłuchali się w Słowo Boże i zobaczyli jakimi rzeczywiście nas Pan Bóg stworzył. Potrzeba też, byśmy z wielkim zrozumieniem patrzyli na osoby, które cierpią
i są poranione w sferze swojej seksualności. Ale nie może w nas być zgody na grzech i promowanie grzechu. 

Prowadzący spotkanie odczytuje pytania i zachęca do rozmowy:

  • Dlaczego nawet już nieskromne pragnienia są grzeszne?
  • Jaka jest moja postawa wobec ośmieszania miłości i wierności małżeńskiej oraz cnoty czystości w kabaretach, filmach, programach TV, w pracy, szkole itp.?
  • Kiedy człowiek wzmacnia swoje dobre pragnienia, a kiedy rozbudza swoją pożądliwość? 
  • Dlaczego człowiek nie powinien być niewolnikiem swoich pożądliwości, pragnień?

Zapamiętajmy: Czystość domaga się wstydliwości. Jest ona integralną częścią umiarkowania. Wstydliwość chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania tego, co powinno pozostać zakryte. Wstydliwość jest związana z czystością, świadczy o jej delikatności. Kieruje ona spojrzeniami i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia (KKK 2521).

11. Litania do Bożego Miłosierdzia z Dzienniczka św. s. Faustyny (s. 61)

12. Zawierzenie Rodziny Miłosierdziu Bożemu (s. 63)

13. Apel Jasnogórski (s. 61) – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam).

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś112
TydzieńTydzień838
OgółemOgółem829233