2019 rodzina zjednoczona na modlitwie

LISTOPAD 2019 - CZYSTOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

CZYSTOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Czystość stanowi istotną i specyficzną wartość chrześcijańską. Nie jest czymś, co się raz zdobywa, ale jest cnotą, której zdobycie wymaga wiele trudu. Żeby w niej trwać, trzeba ciągle o nią zabiegać. Czystość dotyczy całego człowieka, a wypływa z faktu, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego (1 Kor 6,19-20). “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).To jest warunek zbawienia.

Więcej…

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś225
TydzieńTydzień645
OgółemOgółem324899