herb bp J MazuraW tym roku duszpasterskim towarzyszy nam hasło: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To właśnie rodzina jest jedną z podstawowych wspólnot, która na różnych płaszczyznach codziennego życia stwarza okazje do odkrywania Osoby Ducha Świętego i Jego darów.

Doświadczenie pokazuje, że to rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowania, także w wymiarze religijnym. Rodzice przez swój przykład i słowo mają doprowadzić dzieci do Chrystusa i nauczyć je przyjacielskiego dialogu z Nim. Poznawanie Boga prowadzi do spójności życia, między tym, co mówimy i robimy, między wiarą i działaniem, między słowami i życiem. 

Mam nadzieję, że tematyka proponowanych spotkań, zachęci was do osobistych przemyśleń i pomoże obudzić w waszych rodzinach potrzebę stałej troski o rozwój życia religijnego, a szczególnie wspólnej modlitwy. Z całego serca zachęcam Was, abyście gromadzili się na wspólnej modlitwie.

Chociaż niejednokrotnie potrzeba odwagi, aby podjąć wspólną modlitwę czy rozmowę na tematy religijne, nie zapominajcie, że w ten sposób umacniacie więź małżeńską i rodzinną, a przede wszystkim dzielicie się wiarą. Wzywajcie Ducha Świętego, by przychodził z pomocą Waszym słabościom. 

Niech te spotkania, rozpoczynając od stycznia 2018 roku, odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i w dogodnym dla was czasie. Zachęcajcie dzieci do modlitwy osobistej. Zadbajcie również o modlitwę małżeńską, ponieważ wspólna modlitwa małżonków scala małżeństwo, scala rodzinę. 

Tegoroczne tematy spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych są poświęcone Osobie Ducha Świętego i Jego darom. Wprawdzie w naszych sercach nosimy podwójną pieczęć Ducha Świętego, jednak brakuje nam ciągle żywego przekonania o synostwie Bożym, poświadczanym przez Niego w naszych sercach.

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Duch Święty przez swoją łaskę, pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia”( KKK 684). W obecnych czasach istnieje jednak szczególna potrzeba nieustannego przypominania obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego nam Bożego Ducha.

Z serca dziękuję Dyrektorowi i pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, Kapłanom, Katechetom oraz wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania tych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych. Zapewniam o moich modlitwach w intencjach Waszych rodzin, a na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś333
TydzieńTydzień1716
OgółemOgółem637916