DAR RADY

1. Wprowadenie

Wielokrotnie w życiu stajemy w obliczu sytuacji wymagających rozeznania. Swoją decyzję uzależniamy od tego, czy będziemy mieli jakiś zysk, czy poradzimy sobie, czy wysiłek nie przekroczy naszych możliwości fizycznych, duchowych lub intelektualnych. Duch Święty darem rady uzupełnia nasze możliwości i przy Jego pomocy już nie pytamy o zysk lub granicę naszych możliwości, ale o to, co konieczne dla chwały Bożej i zbawienia.

Duch Święty jest najlepszym Doradcą. W Ewangelii według św. Mateusza Chrystus zwraca się do swoich uczniów: Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak, ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was (Mt 10, 19-20).

2. Do czego uzdalnia nas dar rady

Dar rady sprawia, że człowiek działający pod jego wpływem odróżnia, co należy czynić a czego unikać, niezależnie czy chodzi o własne postępowanie, czy też o kierowanie innymi. Dar rady strzeże nas przed lekkomyślnością oraz przed zarozumiałością. Osoby korzystające z tego daru nie polegają jedynie na własnych siłach. Dar ten sprawia również, że człowiek jest ciągle zatroskany, aby czynić to, co się podoba Bogu.

Często sytuacje ludzkie są zawiłe, dobro i zło są przemieszane, co nie pozwala na właściwą ocenę. Zatem chrześcijanin potrzebuje tego daru, który pozwoli rozeznać co jest zgodne z wolą Boga. 

Duch Święty przychodzi nam z pomocą również poprzez słowa i świadectwo innych ludzi. Jak naucza Ojciec Święty Franciszek: „wielkim darem jest możliwość spotykania mężczyzn i kobiet wiary, którzy zwłaszcza w najbardziej skomplikowanych i najważniejszych momentach naszego życia pomagają nam jaśniej widzieć w naszym sercu i rozpoznać wolę Pana”.

Dzięki darowi rady chrześcijanin widzi wszystko w perspektywie wieczności oraz otrzymuje jasność w podjęciu decyzji. Jest on niezwykle skuteczną pomocą, gdy zachodzi potrzeba podjęcia szczególnie ważnych i wiążących decyzji. Tak może być odnośnie rozeznawania swojego powołania życiowego, wyboru pracy, zmiany jakiegoś postępowania, itd. 

Kierowanie się darem rady może być w oczach wielu ludzi działaniem niepostępowym, niepraktycznym, a przede wszystkim nierozsądnym. Dotyczy to też sytuacji, kiedy dar rady każe nam komuś wybaczyć – nawet wielkie krzywdy. Dar rady pozwala nam ciągle wracać do pytania: czego Bóg spodziewa się od nas, bez względu na ludzką niechęć lub ludzkie oczekiwania.

3. Jak ubiegać się o dar rady

Należy podtrzymywać osobiste życie modlitwy, aby być zawsze czujnym na głos Boga, który w odpowiednim momencie wskaże właściwą drogę. Trzeba unikać zbytniego zaufania we własne siły, przywiązania do swego zdania, a także pośpiechu w podejmowaniu jakiegoś zadania, czy przy formułowaniu swoich postanowień.

Dar ten może być udzielany w modlitwie. Ważne jest by modlić się modlitwami, które znamy od dzieciństwa, a także własnymi słowami zwracać się do Boga. Dzięki modlitwie robimy miejsce Duchowi Świętemu, aby przyszedł i pomógł nam w danej chwili, doradził nam, co mamy czynić. Św. Matka Teresa z Kalkuty, niosąca wraz ze swoimi siostrami pomoc biedakom na ulicach, nie pozwalała tego czynić, jeśli wcześniej nie adorowały one Najświętszego Sakramentu. Mówiła ona, że bez tego nie da się iść do ludzi i im pomagać. 

4. Jak rozwijać w sobie dar rady

W zażyłości z Bogiem i słuchaniu Jego Słowa uczymy się pytać Pana: Czego pragniesz? Jaka jest Twoja wola? Co Tobie się podoba? Aby dar rady rozwijał się w nas należy przede wszystkim pozbyć się tego, co zagłusza wolę Bożą. Trzeba przestać martwić się tym, co inni powiedzą i pomyślą o nas. Poza tym, należy mniej się przejmować przyszłością, a więcej czasu zainwestować w modlitwę różańcową i w adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu.

To sprawi, że dar rady otworzy nasze umysły na nowe możliwości, których w przeciwnym razie nie wzięlibyśmy pod uwagę. Wówczas nasze działanie będzie miłe Bogu i zgodne z Jego wolą.

5. Świadectwo korzystania z daru rady

Niezwykłą radę otrzymał św. Augustyn: „bierz i czytaj”. Nie potrafił nawet określić od kogo te słowa pochodziły, a przynaglały go do otwarcia leżących na stole Listów św. Pawła. Podejrzewał, że były to słowa wypowiedziane przez dzieci, które bawiły się w pobliżu.

Jednak była to rada Ducha Świętego. I w nich odnalazł słowa: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. Te słowa przyczyniły się do przemiany życia św. Augustyna.

Dobrym przykładem korzystania z daru rady jest również św. Jan Maria Vianney. Przez wiele lat żywił się jedynie ziemniakami, a często narzucał sobie ścisłe posty bez spożywania jakichkolwiek pokarmów. Gdy do tego dochodziły codzienne liczne godziny w konfesjonale oraz dwie godziny snu dziennie, ktoś mógłby uważać, że to było nieroztropne.

Czy nie powinien był wziąć pod uwagę dobro, jakim była optymalna posługa kapłańska i odżywiać się odpowiednio, aby nie upaść na siłach lub nie umrzeć? Czy nie przesadzał z umartwieniami? Pod względem ludzkim trzeba byłoby odpowiedzieć, że jego rozeznanie w tej sprawie było nierozsądne.

Jednak proboszcz z Ars miał natchnienie, aby wziąć na siebie umartwienia, które sobie wyznaczył, a Duch Święty uzupełniał w sposób nadprzyrodzony braki, które normalnie nie pozwoliłyby człowiekowi w takiej sytuacji funkcjonować. 

6. Dialog rodzinny wokół tematu

Zaproponowane pytania mogą posłużyć lepszemu zrozumieniu działania Ducha Świętego w darze rady:

  • Jak konkretnie działa dar rady w nas samych i w naszym życiu?
  • Jak możemy stać się posłusznymi wobec tego, co mówi Duch Święty?
  • W jaki sposób udzielamy innym rad, czy kierujemy się darem rady?
  • Czy potrafimy również słuchać dobrych rad innych ludzi?
  • Czy nie myślimy czasem, że sami sobie doskonale damy radę ze wszystkim, a ewentualne porażki zrzucamy na czynniki niezależne od nas?
  • Czy prosimy Ducha Świętego o pomoc w trudnych sytuacjach?
  • W jaki sposób możemy korzystać z daru rady?
  • Jak możemy docenić dar rady?

7. Świadek wiary

Patronem naszych rozważań jest św. Jan Maria Vianney. Św. Jan Maria Vianney przez przeszło 40 lat był proboszczem w małej wiosce Ars w diecezji Lyonu. Kiedy rozpoczynał tam swoją kapłańską posługę, Ars było nieznaną mieściną. W ostatnich latach jego życia do Ars przyjeżdżały setki tysięcy ludzi z całej Francji i Europy, aby spowiadać się u świętego proboszcza i uczestniczyć w odprawianych przez niego Mszach św.

Dzięki jego wstawiennictwu u Boga dokonywały się liczne nawrócenia i uzdrowienia. Sprawiał, że w sercach ludzi obojętnych rodziła się skrucha, gdy widzieli jak ich grzechy
ranią Boga z którym współcierpi spowiadającego ich kapłan. Tym natomiast, u których dostrzegał pragnienie i zdolność do głębszego życia duchowego, otwierał głębię Bożej miłości, wyjaśniając trudne do wyrażenia piękno życia zjednoczonego z Bogiem: „Wszystko przed Bożymi oczyma, wszystko z Bogiem, by podobać się Bogu... Jakie to piękne!”. I uczył ich się modlić: „O mój Boże, daj mi łaskę, bym Cię miłował, na ile jest to możliwe, bym Cię kochał”.

8. Modlitwa o dar rady

Modlitwa o dar rady
Duchu Święty, Przewodniku i Doradco dzieci Bożych!
Doradzaj nam w chwilach trudnych i niejasnych,
w godzinach prób i decyzji, w momentach zaskoczenia
i niepokoju, doradzaj nam, prosimy, świętym darem
rady. Niech z Twoją pomocą poznamy to, co nam czynić
trzeba, co jest wolą Bożą i czego ludzie będący
w potrzebie słusznie od nas oczekują. Skłaniaj nas
zawsze ku temu, co jest dobre, sprawiedliwe, miłosierne,
co służy chwale Boga i dobru wspólnemu ludzi – Jego
dzieci. Broń nas od pochopności w wydawaniu sądów
i w stosowaniu środków do celu, a cele nasze niech będą
miłe Bogu, ludziom pożyteczne – wedle sił naszych i daru
Twojej łaski – prosimy Cię, Duchu Święty.

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś370
TydzieńTydzień1753
OgółemOgółem637953